Email Support

sukyai21@gmail.com

02-1620-750

@bkkgabion @Thailandgabion

โทร: 061-456-1644
        099-359-1419

กล่องแมทเทรส vs. กล่องเกเบี้ยน ความเหมือนที่แตกต่าง

หลายคนที่อยู่ในวงการก่อสร้างอาจเคยได้ยินหรือรู้จักกล่องเกเบี้ยนและกล่อนแมทเทรส โดยกล่องทั้งสองนี้มักนำมาใช้งานในด้านการเสริมแรงดินเพื่อป้องกันการพังทลาย หรือป้องกันการกัดเซาะหน้าดิน ทั้งนี้หากเข้าใจแบบนี้ก็ไม่ได้ผิด เพียงแต่ว่ามันมีเหตุผลที่ทั้งสองกล่องนี้มีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน และมีวัตถุประสงค์การใช้งานที่ไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้น  อย่างแรกมาทำความรู้จักกับกล่องเกเบี้ยนกันก่อน กล่องเกเบี้ยนนั้นนำมาใช้สำหรับงานป้องกันตลิ่งไหล่ทางแม่น้ำ หรือเป็นกำแพงกั้นดินจะเป็นลวดตาข่าย โดยกล่องชนิดนี้จะเหมาะสำหรับกันกระแสน้ำแรงๆ และใช้หินก้อนใหญ่ในการป้องกัน แต่สำหรับกล่องแมทเทรสนั้นจะมีรูปทรงคล้ายที่นอนตามชื่อ เหมาะสำหรับป้องกัการกัดเซาะหน้าดิน กันตลิ่ง งานสโลปทั่วๆไป ซึ่งอันที่จริงยังมีเรื่องการประยุกต์ใช้และระดับการป้องกันมากมายที่แตกต่างกันกว่าที่คิด ต่างอย่างไรบ้างมาดูกัน ส่องความเหมือนและความแตกต่างของกล่องแมทเทรส vs. กล่องเกเบี้ยน กล่องแมทเทรส (Mattress) และกล่องเกเบี้ยน (Gabion) เป็นโครงสร้างที่มักใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายจากธรรมชาติ เช่น ป้องกันการกัดเซาะ การพังทลายของดิน น้ำท่วม หรือคลื่นลมแรง โดยที่ทั้งสองชนิดมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน แต่ก็มีความแตกต่างที่สำคัญบางประการอยู่เช่นกัน กล่องแมทเทรสและกล่องเกเบี้ยนมีโครงสร้างพื้นฐานที่คล้ายคลึงกัน นั่นคือ กล่องตาข่ายลวดที่มักบรรจุด้วยวัสดุอื่นๆ เช่น หิน กรวด ทราย หรือดินเหนียว วัสดุเหล่านี้จะทำหน้าที่ในการกระจายแรงและช่วยยึดโครงสร้างให้มั่นคงเพื่อป้องกันการกัดเซราะต่างๆ นอกจากนี้ กล่องแมทเทรสและกล่องเกเบี้ยนยังสามารถดัดแปลงให้เข้ากับสภาพพื้นที่และวัตถุประสงค์การใช้งานได้ เช่น การเพิ่มช่องระบายน้ำหรือการเพิ่มชั้นเสริมความแข็งแรง เป็นต้น ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างกล่องแมทเทรสและกล่องเกเบี้ยนนั้นสามารถแบ่งออกเป็นปัจจัยต่างๆได้ ได้แก่โครงาสร้าง วัสดุ การใช้งาน ตามที่จะอธิบายดังต่อไปนี้  รวมข้อดีและข้อเสียของทั้งสองกล่องเพื่อการใช้งานที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถนำกล่องทั้งสองแบบมาใช้งานได้อย่างเหมาะสม เราพามาดูข้อดีและข้อเสียของกล่องทั้งสองประเภท ดังต่อไปนี้ […]

กล่องเกเบี้ยน ทางเลือกสำหรับการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม

ด้วยโลกยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เทรนด์รักษ์โลกจึงมีความนิยมมากกว่าที่เคย ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสำคัญเช่นการลดใช้พลาสติกในร้านสะดวกซื้อ การรีไซเคิลขยะในร้านอาหาร เทรนด์เลิกใส่เสื้อผ้าแบบ fast fashion ไปจนถึงการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าที่งดการปล่อยก๊าสคาร์บอน เป็นต้น จะเห็นว่าอุตสาหกรรมต่างๆ ได้มีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์รักษ์โลกมากขึ้น อุตสาหกรรมการก่อสร้างหรือวัสดุก่อสร้างก็ปรับตัวได้ไม่แพ้กัน โดยอาจเรียกได้ว่าเป็นเทรนด์ที่ลูกค้าสามารถเลือกเองได้ อย่างการสร้างกำแพงด้วยกล่องเกเบี้ยน หรือลวดตาข่ายเหล็กที่นอกจากจะแข็งแรงแล้วยัง eco-friendly และสวยงามในเวลาเดียวกัน   กล่องเกเบี้ยนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง ? กล่องเกเบี้ยนเป็นโครงสร้างที่ประกอบด้วยตะแกรงโลหะที่มีหินหรือวัสดุอื่นๆ บรรจุอยู่ภายใน กล่องเกเบี้ยนจึงมักถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิศวกรรมหรือการก่อสร้างเพื่อความแข็งแรง ทนทานเป็นหลัก เช่น การป้องกันการกัดเซาะ การเสริมความแข็งแรงของดิน และการสร้างโครงสร้างต่างๆ โดยที่กล่องเกเบี้ยนยังมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมากมายอีกด้วย ดังต่อไปนี้ นอกจากนี้ กล่องเกเบี้ยนยังสามารถนำมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง จึงช่วยลดปริมาณขยะจากการก่อสร้างอีกด้วย จึงพูดได้ว่าในฐานะวัสดุและขั้นตอนการก่อสร้างโดยการใช้กล่องเกเบี้ยนนี้จะมีความรักษ์โลกอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว นอกเหนือจากนี้กล่องเกเบี่ยนก็มักถูกนำมาใช้ประโยชน์ที่หลากหลายโดยตัวอย่างประโยชน์ทั่วไปของกล่องเกเบี้ยนต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ จะเห็นได้ว่ากล่องเกเบี้ยนเป็นโครงสร้างที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมหลากหลายประการ จึงควรได้รับการพิจารณาเป็นตัวเลือกในโครงการก่อสร้างและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมต่างๆ ด้วย วิธีเลือกซื้อกล่องเกเบี้ยน ซื้ออย่างไรให้ถูกใจทั้งคุณและสิ่งแวดล้อม การเลือกซื้อกล่องเกเบี้ยนนั้นมีปัจจัยที่ต้องพิจารณา เพื่อให้ได้กล่องเกเบี้ยนที่ตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับการใช้งาน รวมทั้งคำนึงถึกสิ่งแวดล้อมด้วย เราจึงได้แยกออกเป็นปัจจุยสำคัญดังต่อไปนี้ ปัจจัยด้านการใช้งาน ต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานกล่องเกเบี้ยน ว่าต้องการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด เช่น การป้องกันการกัดเซาะ การเสริมความแข็งแรงของดิน หรือการสร้างโครงสร้างต่างๆ จากนั้นจึงเลือกขนาดและรูปแบบของกล่องเกเบี้ยนให้เหมาะสมกับการใช้งาน ปัจจัยด้านวัสดุ วัสดุที่ใช้ทำกล่องเกเบี้ยนมีหลากหลายชนิด […]

ความสำคัญของกล่องแมทเทรส : เพราะอะไรมีไว้ถึงดีกว่า ?

กล่องแมทเทรสเป็นกล่องแนวราบรูปทรงคล้ายกับที่นอน (เป็นที่มาของคำว่า matress) เป็นกล่องที่ต้องเติมด้วยหิน คอนกรีต หรือวัสดุอื่น ๆ เพื่อใช้สร้างกำแพงกันดิน แนวชายฝั่ง และโครงสร้างอื่น ๆ ซึ่งมักนำไปใช้ในพื้นที่ที่วิธีการก่อสร้างแบบเดิมทำได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้ เช่น บนทางลาดหรือในแหล่งน้ำ เพื่อป้องกันการกัดเซาะหน้าดิน กันตลิ่ง งานสโลป และมักใช้เป็นทางเลือกเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตหรือเหล็กแบบดั้งเดิมที่เรามักจะเห็นในชีวิตประจำวัน   แน่นอนว่ากล่องแมทเทรสไม่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่ทุกคนจำเป็นต้องมีหากไม่มีปัญหาเรื่องการกัดเซาะหน้าดิน หรือเรื่องพื้นที่สโลป อย่างไรก็ตามกล่องประเภทนี้ไม่ใช่นำมาใช้เพียงสำหรับกันหน้าดินอย่างเดียว แต่ยังสามารถนำมาตกแต่งรั้วเพื่อความแข็งแรงและความสวยงามได้เป็นอย่างดี อีกทั้งด้วยคุณสมบัติสำคัญคือมีความทนทานต่อสภาพอากาศ การกัดกร่อน และต้านทานแรงดึงได้สูง และสวยงามกลมกลืนกับธรรมชาติจึงไม่ทำให้สภาพแวดล้อมโดยรอบได้รับความเสียหาย หลายๆครั้งกล่องเแมทเทรสจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุ้มค่าทั้งในแง่ของการปป้องกันหน้าดิน และตกแต่งเพื่อความสวยงามได้ด้วย  ลักษณะการใช้งานทั่วไป ประยุกต์ใช้กับอะไรได้บ้าง ? หัวข้อก่อนหน้าทำให้เราได้ทราบกันแล้วว่ากล่องแมทเทรสคืออะไร และมีประโยชน์สำคัญอย่างไร ต่อไปนี้คือประโยชน์ต่างๆ มากมายที่คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์  โดยส่วนใหญ่แล้วกล่องแมทเทรสมักจะนำมาใช้ป้องกัน ปรังปรุง หรือใช้เป็นฐานรองรับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความมั่นคงของพื้นดิน แต่ข้อดีนอกเหนือจากความแข็งแรงคือสามารถนำมาตกแต่งได้ เพราะมันมีความสวยงามในตัวเองอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นว่าจะใช้กับเพียงสถานที่ที่ขนาดใหญ่เฉพาะอย่างเดียว แต่ยังประยุกต์ใช้กับสวนรอบบ้านได้ด้วย  เลือกกล่องแมทเทรสอย่างไร มีคุณภาพได้มาตรฐานแน่นอน การเลือกซื้อกล่องแมทเทรสให้ได้คุณภาพและมีมาตรฐานได้ควรพินิจพิจารณาที่ผู้จัดจำหน่ายเป็นหลัก และแน่นอนว่าหากเราไม่มีความรู้มากพอเราคงไม่สามารถบอกได้ว่ากล่องมีคุณภาพดูยังไง ต้องตรวจสอบอย่างไร ต่อไปนี้คือวิธีเลือกกล่อมเมทเทรสเพื่อการใช้งานที่แข็งแรง ทนทาน คุ้มค่าการลงทุน อย่างแรกคือดูเรื่องลวดเหล็กที่มีความหนาตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้หรือไม่ หรือดูว่าเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001 ที่ผ่านมาตรฐานจากทุกหน่วยราชการหรือไม่ […]

กล่องเกเบี้ยน อุปกรณ์อเนกประสงค์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

เราทราบดีว่าหลายๆท่านคงไม่คุ้นเคยหรือแทบไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเจ้าอุปกรณ์ก่อสร้างที่มีชื่อว่ากล่องเกเบี้ยนมาก่อน หรือไม่ทราบว่ามันคืออะไร เพราะโดยทั่วไปแล้ว กล่องเกเบี้ยนมักถูกมองว่าเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างเฉพาะ และมักถูกสร้างและใช้งานตามชายฝั่งทะเล ริมตะลิ่ง หรือตามไหล่ทางต่างๆ มากกว่าการใช้งานในพื้นที่อื่นๆอย่างเช่น บริเวณบ้าน หรือ ออฟฟิศในเมือง แต่ในความเป็นจริงแล้ว กล่องเกเบี้ยนเป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์ที่สามารถนำมาใช้งานได้อย่างหลากหลาย โดยกล่องเกเบี้ยนเป็นโครงรูปทรงสี่เหลี่ยมที่ถูกสร้างขึ้นให้มีลักษณะเป็นกล่องขนาดใหญ่ ภายในมักบรรจุหิน คอนกรีต หรือวัสดุที่แข็งแรงทนทานอื่นๆ ทำจากลวดตะข่ายและลวดขดลักษณะเป็นช่องตาข่าย 6 เหลี่ยมที่นำไปชุบสังกะสีหรือหุ้ม PVC เพื่อป้องกันการกัดเซาะต่างๆ และป้องกันหน้าดินไม่ให้พังทลาย โดยด้วยความที่กล่องเกเบี้ยนเป็นอุปกรณ์ที่ทนทานอย่างมาก จึงสามารถนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลายทั้งในงานวิศวกรรมโยธาและในอุตสาหกรรมอื่นๆ  กล่องเกเบี้ยนนำไปใช้ประโยชน์ด้านใดได้บ้าง? ตามที่เราได้กล่าวข้างต้นไปแล้วว่า กล่องเกเบี้ยนเป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่ความแข็งแรงและทนทาน กล่องเกเบี้ยนจึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยวัตถุประสงค์ที่กล่องเกเบี้ยนถูกใช้งานมากที่สุดมีดังต่อไปนี้ การป้องกันการพังทลาย กล่องเกเบี้ยนสามารถใช้เพื่อรักษาสเถียรภาพของทางลาด และป้องกันการพังทลายของหน้าดินได้ โดยมักถูกใช้ตามริมฝั่งแม่น้ำ เขื่อนกั้นน้ำ และพื้นที่อื่นๆที่เสี่ยงต่อการถูกกัดเซาะได้ง่าย การป้องกันน้ำท่วม กล่องเกเบี้ยนสามารถใช้ในการสร้างเขื่อนหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆเพื่อป้องกันน้ำท่วมได้ อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการระบายน้ำท่วมได้ดีอีกด้วย การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง กล่องเกเบี้ยนสามารถใช้เพื่อปกป้องแนวชายฝั่งจากการถูกกัดเซาะได้ โดยมักถูกใช้สร้างเป็นกำแพงที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันผลกระทบของคลื่นและกระแสน้ำทะเล กำแพงกั้นเสียง กล่องเกเบี้ยนสามารถใช้สร้างกำแพงที่ช่วยลดมลภาวะทางเสียงได้ โดยมักถูกใช้ตามทางหลวงและพื้นที่อื่นๆที่มีเสียงรบกวนจากการจราจรมาก การตกแต่งเพื่อความสวยงาม กล่องเกเบี้ยนสามารถใช้สร้างประติมากรรมตกแต่งที่สวยงามได้ โดยมักถูกใช้ในการตกแต่งพื้นที่ภายในหรือภายนอกบ้าน หรือการจัดสวน เช่น ผนังสวน กล่องเกเบี้ยน: เพิ่มความสวยงามและความทนทานให้แก่บ้านของคุณ ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน กล่องเกเบี้ยนจะไม่ได้ถูกใช้ในการตกแต่งบ้านของคนไทยอย่างแพร่หลายมากนัก […]