Email Support

sukyai21@gmail.com

02-1620-750

@bkkgabion @Thailandgabion

โทร: 061-456-1644
        099-359-1419

ทำความรู้จักกล่องแมทเทรส โครงสร้างที่เหมือนและแตกต่างกับเกเบี้ยน

กล่องแมทเทรส คืออะไร?

กล่องแมทเทรส (Mattress) คือกล่องลวดตาข่ายเหล็ก ที่ถูกนำมาเคลือบด้วยสังกะสีชนิดแมทเทรส โดยลวดเหล็กที่ถูกเคลือบด้วยสังกะสีแล้ว จะถูกนำมาประกอบขึ้นเป็นรูปตาข่ายหกเหลี่ยม และโครงลวดตาข่ายหกเหลี่ยมนั้นจะถูกนำมายึดกันให้กลายเป็นรูปทรงกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งภายในกล่องจะถูกนำหินมาบรรจุไว้ โดยกล่องแมทเทรสมีประโยชน์มากมาย และสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์

กล่องแมทเทรสแตกต่างจากกล่องเกเบี้ยนอย่างไร?

จากที่ได้ทำความรู้จักกับกล่องแมทเทรสข้างต้นแล้ว หลายท่านที่เคยได้ยินหรือพอรู้จักเกี่ยวกับ กล่องเกเบี้ยน มาบ้าง คงอาจจะเกิดข้อสงสัยว่า กล่องแมทเทรสและกล่องเกเบี้ยนแตกต่างกันอย่างไร เนื่องจากทั้งสองโครงสร้างนี้มีความคล้ายคลึงกันค่อนข้างมาก ทั้งรูปทรง หรือวัสดุที่ใช้บรรจุภายใน แต่แท้จริงแล้ว กล่องแมทเทรสและกล่องเกเบี้ยนนั้นแตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างของทั้งสองโครงสร้างนี้สามารถแยกย่อยเป็นปัจจัยต่างๆได้ดังนี้

  • รูปร่างและขนาด

ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่างกล่องแมทเทรสและกล่องเกเบี้ยนนั้นคือรูปร่างและขนาด โดยกล่องแมทเทรสเป็นกล่องที่มีรูปร่างแบนคล้ายกับที่นอน ในขณะที่กล่องเกเบี้ยนมีรูปร่างเป็นกล่องหรือทรงกระบอก กล่าวคือ กล่องแมทเทรสมักมีความยาวมากกว่าความกว้าง ในขณะที่กล่องเกเบี้ยนมักมีความกว้างมากกว่าความยาว

  • ขนาดช่องลวดตาข่าย

กล่องแมทเทรสจะมีขนาดช่องลวดตาข่ายที่เล็กกว่ากล่องเกเบี้ยน ซึ่งสิ่งนี้ช่วยให้หินหรือวัสดุอื่นๆยึดติดกับกล่องแมทเทรสได้ดีขึ้น

  • การใช้งาน

สำหรับการใช้งาน กล่องแมทเทรสมักถูกใช้เพื่อป้องกันการกัดเซาะและเสริมแรงดิน โดยมักใช้ในพื้นที่ที่ไม่ต้องการสร้างโครงสร้างแนวตั้ง เช่น ริมแม่น้ำ ริมทะเล หรือแนวชายฝั่ง เป็นต้น

ในทางกลับกัน กล่องเกเบี้ยนมักถูกใช้เพื่อกันดิน กันน้ำ หรือเสริมความแข็งแรงให้กับโครงสร้าง โดยมักใช้ในพื้นที่ที่มีแรงดันสูง เช่น ฐานรากของสะพาน กำแพงบ้าน หรือโครงสร้างอื่นๆ

ถึงแม้ว่ากล่องแมทเทรสและกล่องเกเบี้ยนจะเป็นโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพสำหรับงานวิศวกรรมโยธา และเป็นโครงสร้างที่ดูมีความคล้ายคลึงกันมาก แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งสองมีความแตกต่างที่สำคัญบางประการ เช่น รูปร่าง ขนาด และการใช้งาน นั่นเอง

กล่องแมทเทรส: คุณสมบัติและจุดประสงค์การใช้งาน

ถึงแม้ว่ากล่องแมทเทรสและกล่องเกเบี้ยนจะมีความแตกต่างกันในด้านของ รูปร่าง ขนาด และขนาดช่องลวดตาข่ายอยู่ประมาณหนึ่ง แต่ในเรื่องของคุณสมบัติและจุดประสงค์การใช้งานนั้นไม่ได้แตกต่างกันมากนัก

โดยสำหรับคุณสมบัติของกล่องแมทเทรสนั้นเหมือนกับกล่องเกเบี้ยนเกือบทุกประการ ซึ่งก็คือมีความทนทานต่อแรงกดทับได้ดี ระบายน้ำได้ดี สามารถบรรจุวัสดุที่แข็งแรงต่างๆ เช่น หิน คอนกรีต หรือไม้ไว้ภายในได้ ติดตั้งง่าย และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

ส่วนในเรื่องของจุดประสงค์การใช้งานนั้น กล่องแมทเทรสมักถูกใช้เพื่อป้องกันการกัดเซาะและเสริมแรงดินในพื้นที่ต่างๆเหมือนกับกล่องเกเบี้ยน แต่จุดที่แตกต่างนั่นก็คือ กล่องแมทเทรสมักถูกใช้ในพื้นที่ที่ต้องการการป้องกันที่ไม่สูงมาก เพราะกล่องแมทเทรสมีลักษณะเป็นโครงสร้างแนวนอน และมีขนาดเล็กกว่า อีกทั้งมักถูกใช้เป็นโครงสร้างสำหรับการป้องกันชั่วคราว เพราะมีน้ำหนักเบากว่า ติดตั้งได้ง่ายและเร็วกว่า ตัวอย่างเช่น ติดตั้งเพื่อป้องกันน้ำท่วมชั่วคราว เป็นต้น

โดยสรุปแล้ว กล่องแมทเทรส (Mattress) เป็นโครงสร้างที่คล้ายคลึงกับกล่องเกเบี้ยน เนื่องจากทั้งสองทำจากลวดตาข่ายหกเหลี่ยม ที่ข้างในกล่องบรรจุด้วยหินหรือวัสดุอื่นๆเหมือนกัน แต่กล่องแมทเทรสและกล่องเกเบี้ยนก็มีความแตกต่างที่สำคัญบางประการ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมได้