Email Support

sukyai21@gmail.com

02-1620-750

@bkkgabion @Thailandgabion

โทร: 061-456-1644
        099-359-1419

กล่องแมทเทรสลักษณะไหนที่ถือว่าคุณภาพดี และควรนำมาใช้งาน

ประเภทงานชลประทานหรืองานที่ต้องใช้กำแพงป้องกันแผ่นดินไหวมักจะใช้วัสดุอย่างหนึ่งที่มีความแข็งแรงและทนทาน วัสดุประเภทนั้น คือ กล่องแมทเทรส ซึ่งกล่องประเภทนี้ตั้งชื่อตามลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความหนาคล้ายฟูกนอน แต่ก่อนจะนำกล่องประเภทนี้มาใช้ ต้องพิจารณาให้ดีก่อนว่ามีคุณภาพเพียงพอจะนำมาใช้งานหรือไม่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนั่นเอง

คุณภาพกล่องแมทเทรสที่ดีต้องมีลักษณะอย่างไร

แน่นอนว่าความทนทานของกล่องแมทเทรสต้องนำมาเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งคุณภาพด้านนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อใช้ลวดตาข่ายคุณภาพสูง และจะถักเป็นรูปหกเหลี่ยมหุ้มสารพีวีซี เมื่อนำมาลวดตาข่ายเหล็กมาปรับรูปจนเป็นกล่องสี่เหลี่ยมได้แล้ว ต้องตรวจดูว่ามีความชำรุดเสียหายหรือขาดตรงบริเวณใดบ้าง เพื่อไม่ให้ก้อนหินที่อยู่ด้านในลวดหลุดออกมาได้

ส่วนหินที่อยู่ในกล่องแมทเทรสต้องเลือกให้มีขนาดเหมาะสม เพราะถ้าก้อนหินด้านในไม่แน่นหนาก็จะทำให้กล่องประเภทนี้หลวมและไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากไม่สามารถกันแรงกระแทกจากน้ำหรือแรงสั่นไหวจากแผ่นดินไหวได้ ดังนั้น การจัดวางหินในกล่องสี่เหลี่ยมจึงต้องวางให้ดีเพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพงาน

ประการสุดท้ายที่จะช่วยตรวจสอบคุณภาพของกล่องแมทเทรส คือ ต้องผ่านมาตรฐาน มอก. ซึ่งต้องผ่านการทดสอบความต้านทานแรงดึงลวดที่ต้องไม่น้อยกว่า 38 กก. ต่อ ตรม. รวมถึงต้องใช้การเคลือบสังกะสีให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้เกิดความทนทานต่อสภาพแวดล้อมทั้งดิน น้ำ ลม หากเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. ก็ถือได้ว่าเป็นกล่องที่ได้มาตรฐานและสามารถใช้งานได้ทนทานในทุกสภาพ

งานใดที่เหมาะกับกล่องแมทเทรสคุณภาพดี

อย่างที่ได้กล่าวถึงในข้างต้นว่ากล่องแมทเทรสเป็นกล่องที่ใช้กับงานชลประทาน เพราะไม่ใช่วัสดุที่มีแต่ความทนทานและสามารถต้านแรงน้ำได้เท่านั้น แต่ยังช่วยไม่ให้ตลิ่งหรือหน้าดินถูกกัดเซาะจนลุกลามและระงับความเสียหายไม่ได้ ซึ่งงานประเภทนี้มีทั้งเขื่อน ประตูระบายน้ำ ฝายถนน ไปจนถึงสะพาน ที่ต้องรับแรงกระแทกจากน้ำเป็นจำนวนมหาศาลและยังมีบางช่วงเวลาที่น้ำเชี่ยวและรุนแรงจนไม่อาจควบคุมได้ ซึ่งงานในลักษณะที่กล่าวถึงนี้ต้องใช้กล่องแมทเทรสเข้ามาช่วยให้งานเสร็จสมบูรณ์ หากเลือกใช้งานกล่องที่มีคุณภาพสูงและเป็นไปตามมาตรฐานก็จะทำให้สามารถทนทานต่อทุกสภาพแวดล้อมหรือสภาพอากาศได้ดี

ลักษณะของกล่องแมทเทรสที่มีคุณภาพเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญและใส่ใจก่อนนำมาใช้งาน เพราะทุกงานที่ต้องใช้กล่องประเภทนี้ โดยเฉพาะงานด้านชลประทานต้องใช้วัสดุที่แข็งแรงและทนต่อสภาพแวดล้อมสูง หากเลือกของที่มีคุณภาพก็จะทำให้ทุกงานมีคุณภาพตามไปด้วย