Email Support

sukyai21@gmail.com

02-1620-750

@bkkgabion @Thailandgabion

โทร: 061-456-1644
        099-359-1419

กล่องเกเบี้ยน ทางเลือกสำหรับการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม

ด้วยโลกยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เทรนด์รักษ์โลกจึงมีความนิยมมากกว่าที่เคย ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสำคัญเช่นการลดใช้พลาสติกในร้านสะดวกซื้อ การรีไซเคิลขยะในร้านอาหาร เทรนด์เลิกใส่เสื้อผ้าแบบ fast fashion ไปจนถึงการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าที่งดการปล่อยก๊าสคาร์บอน เป็นต้น

จะเห็นว่าอุตสาหกรรมต่างๆ ได้มีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์รักษ์โลกมากขึ้น อุตสาหกรรมการก่อสร้างหรือวัสดุก่อสร้างก็ปรับตัวได้ไม่แพ้กัน โดยอาจเรียกได้ว่าเป็นเทรนด์ที่ลูกค้าสามารถเลือกเองได้ อย่างการสร้างกำแพงด้วยกล่องเกเบี้ยน หรือลวดตาข่ายเหล็กที่นอกจากจะแข็งแรงแล้วยัง eco-friendly และสวยงามในเวลาเดียวกัน  

กล่องเกเบี้ยนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง ?

กล่องเกเบี้ยนเป็นโครงสร้างที่ประกอบด้วยตะแกรงโลหะที่มีหินหรือวัสดุอื่นๆ บรรจุอยู่ภายใน กล่องเกเบี้ยนจึงมักถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิศวกรรมหรือการก่อสร้างเพื่อความแข็งแรง ทนทานเป็นหลัก เช่น การป้องกันการกัดเซาะ การเสริมความแข็งแรงของดิน และการสร้างโครงสร้างต่างๆ โดยที่กล่องเกเบี้ยนยังมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมากมายอีกด้วย ดังต่อไปนี้

  • ใช้วัสดุธรรมชาติ กล่องเกเบี้ยนทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น หินและไม้ ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ จึงช่วยลดมลพิษจากวัสดุก่อสร้างอื่นๆ เช่น คอนกรีตและเหล็ก กล่องเกเบี้ยนจึงช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ดีในระยะยาว
  • ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศ กล่องเกเบี้ยนสามารถช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสียหายจากการกัดเซาะ โดยทำหน้าที่เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารสำหรับสัตว์ป่าต่างๆ เช่น นก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์น้ำ กล่องเกเบี้ยนจึงสามารถช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ธรรมชาติ
  • ช่วยลดมลพิษจากการก่อสร้าง กล่องเกเบี้ยนติดตั้งง่าย จึงช่วยลดมลพิษจากการก่อสร้าง เช่น ฝุ่นละอองและเสียงดังเกินจำเป็น
  • ทนทานต่อสภาพอากาศ กล่องเกเบี้ยนทนทานต่อสภาพอากาศต่างๆ เช่น น้ำ ลม และแสงแดด จึงไม่ต้องซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง

นอกจากนี้ กล่องเกเบี้ยนยังสามารถนำมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง จึงช่วยลดปริมาณขยะจากการก่อสร้างอีกด้วย จึงพูดได้ว่าในฐานะวัสดุและขั้นตอนการก่อสร้างโดยการใช้กล่องเกเบี้ยนนี้จะมีความรักษ์โลกอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

นอกเหนือจากนี้กล่องเกเบี่ยนก็มักถูกนำมาใช้ประโยชน์ที่หลากหลายโดยตัวอย่างประโยชน์ทั่วไปของกล่องเกเบี้ยนต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่

  • การใช้กล่องเกเบี้ยนเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายหาดและฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน
  • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาใช้กล่องเกเบี้ยนเพื่อสร้างแนวปะการังเทียม เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารสำหรับสัตว์ทะเล
  • องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั่วโลกใช้กล่องเกเบี้ยนเพื่อปกป้องพื้นที่ธรรมชาติจากการถูกกัดเซาะ เป็นต้น

จะเห็นได้ว่ากล่องเกเบี้ยนเป็นโครงสร้างที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมหลากหลายประการ จึงควรได้รับการพิจารณาเป็นตัวเลือกในโครงการก่อสร้างและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมต่างๆ ด้วย

วิธีเลือกซื้อกล่องเกเบี้ยน ซื้ออย่างไรให้ถูกใจทั้งคุณและสิ่งแวดล้อม

การเลือกซื้อกล่องเกเบี้ยนนั้นมีปัจจัยที่ต้องพิจารณา เพื่อให้ได้กล่องเกเบี้ยนที่ตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับการใช้งาน รวมทั้งคำนึงถึกสิ่งแวดล้อมด้วย เราจึงได้แยกออกเป็นปัจจุยสำคัญดังต่อไปนี้

ปัจจัยด้านการใช้งาน

ต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานกล่องเกเบี้ยน ว่าต้องการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด เช่น การป้องกันการกัดเซาะ การเสริมความแข็งแรงของดิน หรือการสร้างโครงสร้างต่างๆ จากนั้นจึงเลือกขนาดและรูปแบบของกล่องเกเบี้ยนให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ปัจจัยด้านวัสดุ

วัสดุที่ใช้ทำกล่องเกเบี้ยนมีหลากหลายชนิด เช่น เหล็ก สแตนเลส และไฟเบอร์กลาส แต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการใช้งาน เช่น หากติดตั้งกล่องเกเบี้ยนในบริเวณที่มีความชื้นสูง ควรเลือกวัสดุที่ทนทานต่อสนิม เช่น สแตนเลสหรือไฟเบอร์กลาส

ปัจจัยด้านความทนทาน

กล่องเกเบี้ยนควรมีความทนทานต่อแรงลม แรงดันน้ำ และสภาพแวดล้อมต่างๆ จึงควรเลือกกล่องเกเบี้ยนที่ผลิตจากวัสดุคุณภาพดีและได้มาตรฐาน

ปัจจัยด้านราคา

กล่องเกเบี้ยนมีราคาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาด วัสดุที่ใช้ และคุณภาพการผลิต ดังนั้นจึงควรเปรียบเทียบราคาจากหลายแหล่งก่อนตัดสินใจซื้อ

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

กล่องเกเบี้ยนสามารถเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ หากเลือกใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น หินและดิน ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ นอกจากนี้ กล่องเกเบี้ยนยังสามารถนำมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง จึงช่วยลดปริมาณขยะจากการก่อสร้าง

วิธีการเลือกซื้อกล่องเกเบี้ยนให้ถูกใจทั้งคุณและสิ่งแวดล้อม

ในการเลือกซื้อกล่องเกเบี้ยน นอกจากจะพิจารณาปัจจัยด้านการใช้งานและวัสดุแล้ว ควรคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมด้วย โดยเลือกกล่องเกเบี้ยนที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น หินและดิน และสามารถนำมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ดังนี้

  • สอบถามผู้ผลิตหรือผู้ขายถึงวัสดุที่ใช้ทำกล่องเกเบี้ยน
  • เลือกกล่องเกเบี้ยนที่มีสัญลักษณ์รับรองว่าเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • เลือกกล่องเกเบี้ยนที่ผลิตจากวัสดุที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง

การเลือกซื้อกล่องเกเบี้ยนโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากจะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวอีกด้วย