Email Support

sukyai21@gmail.com

02-1620-750

@bkkgabion @Thailandgabion

โทร: 061-456-1644
        099-359-1419

กล่องเกเบี้ยนมีประโยชน์ต่อการชลประทานอย่างไรบ้าง

การก่อสร้างด้านชลประทานที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องใช้วัสดุที่ดีมีคุณภาพ การเลือกใช้กล่องเกเบี้ยนที่เป็นวัสดุซึ่งเหมาะสมกับงานด้านชลประทานเป็นอย่างมากจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้งานสูงสุด แล้วประโยชน์ต่าง ๆ ที่ว่ามานั้นมีอะไรบ้าง คงต้องอธิบายกันหลายข้อทีเดียว

ประโยชน์ของกล่องเกเบี้ยนด้านการชลประทาน

  1. กล่องเกเบี้ยนไม่ใช่การสร้างบล็อกที่เหมือนอิฐหรือก้อนดินที่ต้องขึ้นรูปแล้วรอให้แข็งตัว แต่เกิดจากการใช้ลวดตาข่ายที่เคลือบสารกันสนิมเพื่อให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อม และนำมาถักแล้วประกอบเป็นรูปกล่อง ซึ่งโดยทั่วไปจะทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยมตามขนาดให้เหมาะกับพื้นที่แล้วด้านในบรรจุด้วยก้อนหิน ดังนั้น ประโยชน์ข้อแรกของกล่องประเภทนี้คือการปรับเปลี่ยนขนาดได้ตามลักษณะพื้นที่ที่ต้องจัดวางหรือปรับได้ตามหน้างานนั่นเอง
  2. โดยส่วนใหญ่แล้วกล่องเกเบี้ยนจะมีก้อนหินด้านในตาข่ายที่ถักเป็นรูปกล่อง เมื่อนำไปจัดวางเป็นกำแพงดิน ฝาย หรือเขื่อนเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะจึงไม่ใช่เพียงการป้องกันน้ำด้วยการปะทะกันระหว่างวัสดุกับน้ำ แต่ยังเป็นการกันน้ำไม่ให้ไหลแรงและทำลายหน้าดิน บ้านเรือนหรือสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง นอกจากนี้ลักษณะการไหลของน้ำยังไหลผ่านช่องหินที่อยู่ในตาข่าย จึงลดความรุนแรงของกระแสน้ำและตาข่ายที่ถักอย่างมีคุณภาพก็มีความยืดหยุ่นแต่แข็งแรงทนทานจึงไม่หลุดออกจากกันง่าย
  3. บริเวณสะพาน คลองชลประทาน ที่ต้องมีกำแพงป้องกันแรงน้ำขนาดใหญ่ โดยเฉพาะหน้าน้ำหลากหรือช่วงฤดูฝนที่มีปริมาณน้ำจำนวนมากและไหลแรงจนเกินการควบคุม การใช้กล่องเกเบี้ยนมาต่อกันเป็นกำแพงกันน้ำจึงไม่ใช่เพียงกำแพงกันน้ำเท่านั้น แต่ยังช่วยกันดินหรือสิ่งปลูกสร้างบริเวณข้างเคียงกับบริเวณสะพานหรือคลองชลประทานให้ปลอดภัยจากแรงน้ำเหล่านี้ได้อีกด้วย

กล่องเกเบี้ยนที่มีคุณภาพเหมาะสมกับงานด้านชลประทาน

การใช้กล่องเกเบี้ยนกับงานชลประทานต้องใช้ของดีมีคุณภาพ ซึ่งลวดตาข่ายที่ใช้ต้องแข็งแรง ทนทาน และเคลือบสารที่ทำให้ลวดไม่เกิดสนิม และลวดต้องสามารถปรับขนาดต่าง ๆ ได้ตามสภาพพื้นที่จริง นอกจากนี้การเลือกใช้วัสดุอย่างหินก็ควรเลือกขนาดให้เหมาะกับลวดและพื้นที่ที่ต้องนำไปจัดวาง เพราะแต่ละพื้นที่ต้องเลือกใช้หินด้านในให้เหมาะสมด้วยเช่นกัน เพื่อไม่ให้น้ำทะลักและกัดเซาะพื้นที่ด้านในได้ ดังนั้น การเลือกใช้วัสดุทั้งลวดและหินด้านในจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งก่อนการนำมาใช้งาน

การใช้กล่องเกเบี้ยนด้านชลประทานนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะไม่ว่าจะเป็นแง่ความทนทาน ด้านการปรับรูปแบบตามสภาพท้องที่ หรือแม้แต่การเปลี่ยนวัสดุด้านในก็มีความยืดหยุ่นสูง และสามารถทำให้งานด้านชลประทานเสร็จสมบูรณ์ได้ตามที่ต้องการ